Rulett

Rulett kan virke veldig komplisert første gang du ser det, men tenk på det som et stort lotteri. Alt handler om å trekke de rette numrene. Rulettbordet gir deg muligheten til å satse på ett eller mange tall samtidig, og dermed øker du sjansen til å vinne. Gevinsten varierer etter hvor mange tall du satser på. Satser du på ett enkelt tall, kan du vinne mange ganger innsatsen, men vinnersjansen er liten. Satser du på en stor tallgruppe, har du gode vinnersjanser, men gevinsten blir litt lavere.

Mange ord og uttrykk

Rulettbordet er fullt av tallruter og nye ord, om du er en førstegangsspiller. Croupieren som styrer spillet kan også si ting du ikke forstår de første gangene. Derfor er det lurt å lære litt om rulettsjargongen. Mange nettsider kan hjelpe deg med dette. Rulett kommer i mange varianter, og det er spesielt innen fransk rulett at det kan dukke opp ukjente ord og uttrykk, for der har de litt andre innsatser.

Varianter av rulett

Det er tre hovedvarianter av rulett. De kalles europeisk rulett, amerikansk rulett og fransk rulett. Europeisk og amerikansk rulett er tilnærmet like, bortsett fra at amerikansk rulett har to grønne felter, mens europeisk rulett bare har ett grønt felt. Det grønne feltet er 0 (og en ekstra 00 i amerikansk rulett). Disse feltene gir deg ingen gevinst, og sikrer at huset alltid har en fordel over spillerne. Ettersom amerikansk rulett har to grønne felter, har denne varianten litt større husfordel enn europeisk rulett. Vil du ha de beste vinnersjansene, bør du derfor velge europeisk rulett.

Fransk rulett skiller seg litt ut. Dette spillet har rød duk på bordet, mens de andre variantene har grønn duk. Det franske ruletthjulet har også andre inndelinger enn de andre hjulene, og dette gir tre unike innsatsmuligheter i fransk rulett.

Spillets gang

Spillebordet har felter som markerer enkelttall, tallgrupper og farger. Spillerne legger sjetonger på det eller de tallene de vil satse på. Hvis innsatsen legges inne i en rute, satser spilleren bare på tallet i den aktuelle ruten. Hvis sjetongen legges på streken mellom to tallruter, satser spilleren på begge disse tallene. Derfor er det viktig at du plasserer innsatsen din nøyaktig. Det er også mulig å satse på flere tall, såkalte hjørnetall. Da kan sjetongene dekke fire tall samtidig.

Når alle spillerne har satset, sier croupieren «ingen flere innsatser». Deretter snurres ruletthjulet i gang. Hjulet har 18 svarte felter, 18 røde felter og 1 eller 2 grønt felt, avhengig av variant. Hvert felt har et tall. Croupieren slipper en kule på ruletthjulet mens det spinner. Kulen lander på et tilfeldig felt, og markerer vinnertallet. Alle som har satset på dette tallet, eller på en tallgruppe som inneholder dette tallet, vinner. Hvor mye du vinner, avhenger av hvor mange tall du har satset på.

De beste innsatsene

For å ha de beste vinnersjansene, er det lurt å satse på tallgrupper. Satser du på enkelttall, har du en vinnersjanse på bare 1:37 (1:38 i amerikansk rulett). Satser du på de største tallgruppene, har du en vinnersjanse på nesten 50 %. De store tallgruppene er rød/svart, partall/oddetall og høye/lave tall. Alle disse gruppene inneholder 18 tall, og uansett hvilket rødt eller svart tall kulen lander på, vinner alle som har satset på den aktuelle fargen. Det samme gjelder for partall, oddetall og høye eller lave tall. Vil du vinne ofte, er dette innsatsene du bør satse på. Du får relativt lav gevinst, ofte bare innsatsen igjen, men til gjengjeld kan du spille lenge med liten innsats.

Mellomstore tallgrupper

Hvis du vil ta litt større sjanse, bør du satse på andre tallgrupper. I fransk rulett er hjulet delt inn i tre ekstra felter. Disse inneholder ulike antall nummer, derfor er noen av innsatsene mer risikable enn andre. Jo færre tall det er i en tallgruppe, desto større gevinst får du dersom du vinner. Samtidig er vinnersjansene litt lavere når det er færre tall i gruppen.

I alle varianter av rulett har du muligheten til å satse på mindre tallgrupper. En kolonneinnsats er en innsats på 12 tall. Navnet kolonne kommer av at tallene på bordduken er plassert i tre rader med 12 tall i hver rad. Satser du på en kolonne, satser du på alle de 12 tallene i den aktuelle kolonnen.

Mindre tallgrupper

Du kan også satse på mindre tallgrupper hvis du vil øke risikoen litt. Du kan satse på seks tall, eller et hjørne, som består av fire tall. I amerikansk rulett kan du også satse på grupper med fem tall. En trio er en innsats på tre tall. Når du satser på en trio, legger du innsatsen på tvers av kolonnene. Den minste tallgruppen du kan satse på er to tall. Du kan satse på to tallfelt som ligger inntil hverandre på duken, eller du kan velge en splittet innsats, som betyr at du satser på 2 enkelttall som ikke grenser til hverandre.

Privacy Policy